Thông báo
THÔNG BÁO
(Cập nhật: 5/22/2018)
     Kính gửi:  - Các ông, bà Trưởng các đơn vị
                       - Cố vấn học tập các lớp Cao đẳng khóa 54, 55, 56, 57
     Thực hiện kế hoạch giảng dạy Học kỳ I năm học 2018 - 2019.
     Hiệu trưởng thông báo tới các đơn vị, cố vấn học tập và sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 54, 55, 56, 57 kế hoạch đăng ký tín chỉ như sau:

Chi tiết thông báo xem thêm tệp đính kèm
Xem thêm

Thông báo mời thầu "Cung cấp lắp đặt thang máy"

Kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp cao đẳng

Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019

Thông báo mời thầu "Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị"

Thông báo mời thầu thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thông báo mời thầu thi công hệ thống điện và thiết bị viễn thông

Thông báo hết thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối đối với các lớp cao đẳng khóa 54

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống, thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018