Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu "Cung cấp và lắp đặt các thiết bị vận hành và nội thất"
(Cập nhật: 8/28/2019)

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt các thiết bị vận hành và nội thất công trình nhà hiệu bộ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

Thời gian thực hiện hợp đồng: năm 2019-2020

Dự án: Đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

Nguồn vốn: Vốn vay và vốn tự có của Trường

1. Tên nhà thầu trúng thầu
     Liên danh Công ty CP Điện tử Điện lạnh Minh Tâm - Công ty CP xây dựng và phát triển nhà Vạn Xuân
     Địa chỉ: Lô 18.19 khu đô thị Dệt May - Đường Trần Phú - Phường Trần Đăng Ninh - Tp.Nam Định
 
2. Giá trúng thầu
     2.558.760.000 (đã bao gồm thuế VAT)
     (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm năm mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng)
 
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày
 
4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
Xem thêm

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu "Cung cấp và lắp đặt các thiết bị vận hành và nội thất"

Thông báo về việc hết thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối đối với các lớp cao đẳng khóa 55

Thông báo mời thầu "Cung cấp và lắp đặt các thiết bị vận hành và nội thất"

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN NĂM 2019

Danh sách ngành, mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển

Thông báo: Sinh viên cao đẳng khóa 54 hết thời gian tối đa được phép học tập tại Trường và hết thời gian xét tốt nghiệp

Thông báo mời thầu "Cung cấp lắp đặt thang máy"

Kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp cao đẳng

Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019