Thông báo
Thông báo mời thầu "Cung cấp và lắp đặt các thiết bị vận hành và nội thất"
(Cập nhật: 7/16/2019)

  Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định mời thầu:


 

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt các thiết bị vận hành và nội thất công trình nhà hiệu bộ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

Thời gian thực hiện hợp đồng: năm 2019-2020

Dự án: Đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

Nguồn vốn: Vốn vay và vốn tự có của Trường

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSMT: từ 8h00 ngày 17/07/2019 đến trước 8h30 ngày 30/07/2019 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
                  Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
                  Điện thoại liên hệ: 0912 498 484 – Trần Thị Huệ
                  Email: tthue@cnd.edu.vn

Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đồng (mộttriệu đồng)

Thời điểm đóng thầu:    8h30 ngày 30/07/2019

Thời điểm mở thầu: 9h00 ngày 30/07/2019.
Xem thêm

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu "Cung cấp và lắp đặt các thiết bị vận hành và nội thất"

Thông báo về việc hết thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối đối với các lớp cao đẳng khóa 55

Thông báo mời thầu "Cung cấp và lắp đặt các thiết bị vận hành và nội thất"

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN NĂM 2019

Danh sách ngành, mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển

Thông báo: Sinh viên cao đẳng khóa 54 hết thời gian tối đa được phép học tập tại Trường và hết thời gian xét tốt nghiệp

Thông báo mời thầu "Cung cấp lắp đặt thang máy"

Kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp cao đẳng

Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019