Thông báo
Thông báo: Sinh viên cao đẳng khóa 54 hết thời gian tối đa được phép học tập tại Trường và hết thời gian xét tốt nghiệp
(Cập nhật: 3/14/2019)

       Căn cứ và các quy chế đào tạo. Nhà trường thông báo tới 18 sinh viên cao đẳng khóa 54 hệ chính quy có tên trong danh sách đính kèm đã hết thời gian tối đa được phép học tập tại Trường kể từ ngày 31/12/2018.

      Các sinh viên có tên trong danh sách trên được phép nộp đơn xin xác nhận kết quả các học phần đã hoàn thành trong thời gian học tập tại Trường.

       Các sinh viên có tên trong danh sách sau:
Xem thêm

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu "Cung cấp và lắp đặt các thiết bị vận hành và nội thất"

Thông báo về việc hết thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối đối với các lớp cao đẳng khóa 55

Thông báo mời thầu "Cung cấp và lắp đặt các thiết bị vận hành và nội thất"

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN NĂM 2019

Danh sách ngành, mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển

Thông báo: Sinh viên cao đẳng khóa 54 hết thời gian tối đa được phép học tập tại Trường và hết thời gian xét tốt nghiệp

Thông báo mời thầu "Cung cấp lắp đặt thang máy"

Kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp cao đẳng

Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019