Thông báo
Kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp cao đẳng
(Cập nhật: 12/11/2018)

             Căn cứ Tiến độ giảng dạy năm học 2018-2019 đã được Hiệu trưởng phê duyệt đối với các lớp cao đẳng, cao đẳng liên thông trong trường;

             Nhà trường lập kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 cho các lớp cao đẳng, cao đẳng liên thông trong trường như sau:

Chi tiết xem file đính kèm
Xem thêm

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu "Cung cấp và lắp đặt các thiết bị vận hành và nội thất"

Thông báo về việc hết thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối đối với các lớp cao đẳng khóa 55

Thông báo mời thầu "Cung cấp và lắp đặt các thiết bị vận hành và nội thất"

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN NĂM 2019

Danh sách ngành, mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển

Thông báo: Sinh viên cao đẳng khóa 54 hết thời gian tối đa được phép học tập tại Trường và hết thời gian xét tốt nghiệp

Thông báo mời thầu "Cung cấp lắp đặt thang máy"

Kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp cao đẳng

Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019