Thông báo
Thông báo mời thầu thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy
(Cập nhật: 6/28/2018)

  Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định mời thầu:


 

Nội dung chính của gói thầu: Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình Nhà hiệu bộ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Thời gian thực hiện hợp đồng: từ năm 2018 đến 2019

Dự án: Đầu tư xây dựng nhà Hiệu bộ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Nguồn vốn: Vốn NSNN và vốn tự có của Trường

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành MSMT: từ 8h00 ngày 27/6/2018 đến 9h00 ngày 12/7/2018 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
                  Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
                  Điện thoại liên hệ: 0168 63 73 224 – Trần Thị Huệ
                  Email: tthue@cnd.edu.vn

Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đồng (một triệu đồng)

Thời điểm đóng thầu:    9h00 ngày 12/7/2018

Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 12/7/2018
Xem thêm

Thông báo mời thầu "Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị"

Thông báo mời thầu thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thông báo mời thầu thi công hệ thống điện và thiết bị viễn thông

Thông báo hết thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối đối với các lớp cao đẳng khóa 54

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống, thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Kế hoạch thi kết thúc học kỳ II năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 57÷58

THÔNG BÁO

Kế hoạch thi kết thúc học kỳ II năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 57÷58