Thông báo
Thông báo mời thầu thi công hệ thống điện và thiết bị viễn thông
(Cập nhật: 6/28/2018)

 Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định mời thầu:


 

Nội dung chính của gói thầu: Thi công hệ thống điện nhẹ và thiết bị viễn thông công trình Nhà Hiệu bộ của Trường cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Thời gian thực hiện hợp đồng: từ năm 2018 đến 2019

Dự án: Đầu tư xây dựng nhà Hiệu bộ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Nguồn vốn: Vốn vay và vốn tự có của Trường

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành MSMT: từ 8h00 ngày 27/6/2018 đến 9h15 ngày 12/7/2018 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
                  Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
                  Điện thoại liên hệ: 0168 63 73 224 – Trần Thị Huệ
                  Email: tthue@cnd.edu.vn

Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đồng (một triệu đồng)

Thời điểm đóng thầu:     9h15 ngày 12/7/2018

Thời điểm mở thầu: 10h15 ngày 12/7/2018
Xem thêm

Thông báo về việc hết thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối đối với các lớp cao đẳng khóa 55

Thông báo mời thầu "Cung cấp và lắp đặt các thiết bị vận hành và nội thất"

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN NĂM 2019

Danh sách ngành, mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển

Thông báo: Sinh viên cao đẳng khóa 54 hết thời gian tối đa được phép học tập tại Trường và hết thời gian xét tốt nghiệp

Thông báo mời thầu "Cung cấp lắp đặt thang máy"

Kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp cao đẳng

Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019

Thông báo mời thầu "Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị"