Thông báo
Thông báo hết thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối đối với các lớp cao đẳng khóa 54
(Cập nhật: 6/27/2018)

 THÔNG BÁO

(V/v hết thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối đối với các lớp cao đẳng khóa 54)

 Căn cứ vào quy chế và kế hoạch đào tạo sinh viên cao đẳng hệ chính quy khoá 54, Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định thông báo tới các giảng viên, giáo viên và sinh viên các lớp CĐ54 nội dung sau:

1. Thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối cùng cho sinh viên các lớp CĐ54 là: ngày 28/12/2018.

2. Trước thời hạn trên, những sinh viên chưa được xét và công nhận tốt nghiệp (có danh sách kèm theo) khẩn trương đến Trường để đăng ký học lại, học cải thiện và làm các thủ tục xin xét và công nhận tốt nghiệp (Sinh viên xem kết quả học tập chi tiết trên cổng thông tin mà nhà trường đã cấp từ đầu khóa học. Điều kiện được nộp đơn xét tốt nghiệp là: TBCTL>=2,00; Không nợ học phần; có chứng chỉ GDTC và GDQP-AN; không vi phạm pháp luật).

3. Thời hạn đăng ký học lại, học cải thiện, hoàn thành các thủ tục xét tốt nghiệp: Trước 30/11/2018

4. Sau thời gian này sinh viên sẽ không được xét và công nhận tốt nghiệp theo quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo.

 

(Danh sách sinh viên kèm theo)

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Phòng đào tạo – Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Km6, QL10, đường Nam Định đi Ninh Bình

Liên bảo, Vụ bản, Nam Định    ĐT: 02283986919; 0915606043

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNNĐ

Tr. PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

 Nguyễn Duy Phấn




Xem thêm

Thông báo về việc hết thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối đối với các lớp cao đẳng khóa 55

Thông báo mời thầu "Cung cấp và lắp đặt các thiết bị vận hành và nội thất"

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN NĂM 2019

Danh sách ngành, mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển

Thông báo: Sinh viên cao đẳng khóa 54 hết thời gian tối đa được phép học tập tại Trường và hết thời gian xét tốt nghiệp

Thông báo mời thầu "Cung cấp lắp đặt thang máy"

Kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp cao đẳng

Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019

Thông báo mời thầu "Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị"