Thông báo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN NĂM 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN NĂM 2019

Căn cứ thư ngỏ của Công ty TNHH Thu Thủy về việc phối hợp tổ chức "Hưởng ứng và phát động tháng An Toàn Giao thông năm 2019" dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên đang công tác và học tập tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định đang sử dụng xe máy do HONDA Việt Nam sản xuất

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018

Thực hiện phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trược mùa mưa bão năm 2018, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai, lụt , bão năm 2018 với nội dung như sau:

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống, thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống, thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLDTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

Xem tiếp: 1 2