Tin tức
Địa chỉ liên hệ
(Cập nhật: 5/30/2018)

 ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Trường cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Xã Liên Bảo - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định

ĐT: 0228.3849581 Fax: 0228.3843051

Email: CND@cnd.edu.vn


Tuyển sinh & Giới thiệu Việc làm

ĐT: 02283 986 919 - DĐ 0983 703 936 - 0858.293 516
Xem thêm

Hội đồng trường

Giới thiệu phòng đào tạo

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Quản lý khoa học

Giới thiệu phòng Quản trị vật tư

Giới thiệu phòng Xây dựng cơ bản

Giới thiệu phòng Công tác sinh viên

Giới thiệu khoa Cơ khí

Giới thiệu khoa Điện - Điện tử