Tin tức
Giới thiệu Công đoàn viên chức nhà trường
(Cập nhật: 5/30/2018)

 

 Ban chấp hành Công đoàn viên chức Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

1. Nguyễn Duy Phấn - Chủ tịch Công đoàn

2. Nguyễn Khả Toản - Phó Chủ tịch Công đoàn

3. Nguyễn Thị Thúy Nga

4. Nguyễn Ngọc Bảo

5. Phạm Thị Hương

6. Vũ Văn Minh

7. Trần Thị Minh Nguyệt

8. Đinh Thị Phin

9. Phạm Lan Phương

10. Đỗ Hồng Quân

11. Trần Thị Kim Thoa

12. Bùi Văn Thuần
Xem thêm

Hội đồng trường

Giới thiệu phòng đào tạo

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Quản lý khoa học

Giới thiệu phòng Quản trị vật tư

Giới thiệu phòng Xây dựng cơ bản

Giới thiệu phòng Công tác sinh viên

Giới thiệu khoa Cơ khí

Giới thiệu khoa Điện - Điện tử