Tin tức
Giới thiệu Đảng bộ nhà trường
(Cập nhật: 5/30/2018)

Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020


1. Đồng chí Dương Tử Bình – Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí Vũ Trọng Nghị - Phó Bí thư Đảng ủy

3. Đồng chí  Nguyễn Thị Thúy Nga - Đảng ủy viên

4. Đồng chí  Bùi Tiến Dũng - Đảng ủy viên

5. Đồng chí  Phạm Hồng Phong - Đảng ủy viên

6. Đồng chí  Chu Hữu Đạt - Đảng ủy viên

7. Đồng chí  Nguyễn Duy Phấn - Đảng ủy viên

8. Đồng chí  Nguyễn Khả Toản - Đảng ủy viên

9. Đồng chí: Trần Thị Thúy - Đảng ủy viên
Xem thêm

Hội đồng trường

Giới thiệu phòng đào tạo

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Quản lý khoa học

Giới thiệu phòng Quản trị vật tư

Giới thiệu phòng Xây dựng cơ bản

Giới thiệu phòng Công tác sinh viên

Giới thiệu khoa Cơ khí

Giới thiệu khoa Điện - Điện tử