Tin tức
Giới thiệu khoa Chính trị - Luật
(Cập nhật: 5/30/2018)

 

I. Giới thiệu:

    Khoa Chính trị - Luật được thành lập theo Quyết định số 262/QĐ-CĐCNNĐ ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Hiệu trưởng nhà trường. Thời gian và bề dầy thành tích chưa nhiều song trong những năm vừa qua, 19 cán bộ giảng viên của đơn vị luôn quyết tâm phấn đấu trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập nâng cao trình độ và trong các hoạt động phong trào, góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục đào tạo chung của nhà trường.

    Khoa đảm nhiệm giảng dạy các môn học lý luận chính trị và pháp luật với một đội ngũ giảng viên trẻ, có trình độ chuyên môn sâu, nghiệp vụ vững vàng, có tâm huyết với nghề, là nền tảng vững chắc đảm bảo chất lượng giảng dạy những học phần do khoa đảm nhiệm. Mỗi giảng viên đều không ngừng nỗ lực phấn đấu nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiện nay Khoa đã có 9 thạc sỹ, 5 giảng viên đang theo học cao học chiếm tỷ lệ gần 74% , giảng viên có trình độ đại học là 5 giảng viên, chiếm 26%.

    Trong năm 2011-2012, khoa đã nghiên cứu thành công 2 đề tài khoa học cấp cơ sở, các bài giảng, ngân hàng câu hỏi thi đã được xây dựng và đưa vào sử dụng. Xác định là nhiệm vụ thường xuyên, các giảng viên tiếp tục đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học, soạn thảo bài giảng, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập, cập nhật kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc thù môn học, gắn lý luận với thực tiễn, không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy.

    Bên cạnh công tác giảng dạy, cán bộ, giảng viên trong khoa còn là những hạt nhân tích cực tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể của nhà trường. Khoa tiến hành tổ chức các hoạt động ngoại khóa dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong đó thảo luận tìm hiểu theo chủ đề về chính trị và pháp luật trong học sinh, sinh viên được tiến hành thường xuyên theo các lớp học, các nhóm sinh viên, tổ chức định kỳ cuộc thi Olimpic các môn lý luận chính trị - pháp luật với quy mô toàn trường góp phần làm phong phú hơn các hoạt động ngoại khóa, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong học sinh – sinh viên.

    Với những nỗ lực của cán bộ, giảng viên Khoa Chính trị - Luật, trong những năm qua Khoa luôn là một tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều cá nhân đạt được các danh hiệu thi đua tiêu biểu của trường, của Bộ. Tập thể khoa tiếp tục phấn đấu không ngừng vì sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự phát triển của nhà trường.

II. Chức năng nhiệm vụ:

    Khoa Chính trị - Luật thực hiện kế hoạch đào tạo của nhà trường và theo đúng quy chế, trực tiếp giảng dạy các học phần lý luận chính trị, pháp luật đại cương, pháp luật kinh tế cho hệ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và trung cấp nghề thuộc tất cả các chuyên ngành đào tạo.

    Những nhiệm vụ của Khoa :

    - Tổ chức thực hiện các quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

    - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa.

    - Quản lý toàn diện giảng viên, quản lý chất lượng, giải quyết các chế độ, đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ giảng viên thuộc khoa theo đúng quy định của nhà trường.

    - Tiếp tục bổ sung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học. Nghiên cứu cải tiến đổi mới phương pháp giảng dạy học tập.

    - Xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo trường.

    - Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, sinh hoạt tổ môn và đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy.

    - Tham gia các hoạt động khác do Công đoàn trường, Đoàn thanh niên phát động.

III. Cơ cấu tổ chức :

    Khoa Chính trị - Luật với đội ngũ gồm 19 giảng viên, được chia thành 3 tổ môn : Tổ môn Pháp luật, Tổ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng, đào tạo các hệ cao đẳng, trung chấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và trung cấp nghề ở tất cả các chuyên ngành đào tạo của nhà trường.

    Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm :

    - Chính quyền khoa : 01 trưởng khoa, 01 Phó trưởng khoa – kiêm tổ trưởng bộ môn, 2 tổ trưởng bộ môn, giáo vụ khoa và các giảng viên thuộc các tổ môn.

    - Chi bộ khoa : chi ủy gồm 3 đồng chí, chi bộ có tổng số 11 đảng viên.

    - Tổ công đoàn : 01 Tổ trưởng công đoàn, đoàn viên công đoàn gồm 19 đồng chí.Danh sách cán bộ, giảng viên khoa chính trị luật
Họ và tên Học vị Chức vụ Liên hệ
Nguyễn Thị Vây Thạc sĩ Tr. Khoa  
Cù Thị Minh Thuận Thạc sĩ Giảng viên  
Thái Thị Thu Hường Thạc sĩ TT. Giảng viên  
Nguyễn T. Thuỳ Linh Thạc sĩ Giảng viên  
Trần Thị Thanh Hảo   Giảng viên  
Phạm Hồng Luyên Thạc sĩ Giảng viên  
Phạm Thị Thuý Dự   Giảng viên  
Vũ Thị Huyền Trang   Giảng viên  
Vũ Thị Hương Thạc sĩ Giảng viên  
Xem thêm

Hội đồng trường

Giới thiệu phòng đào tạo

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Quản lý khoa học

Giới thiệu phòng Quản trị vật tư

Giới thiệu phòng Xây dựng cơ bản

Giới thiệu phòng Công tác sinh viên

Giới thiệu khoa Cơ khí

Giới thiệu khoa Điện - Điện tử