Tin tức
Hội đồng trường
(Cập nhật: 4/10/2019)

       Hội đồng Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, nhiệm kỳ 2018 – 2023, được thành lập theo Quyết định số 771/QĐ-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương.

         Hội đồng trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

TS. Dương Tử Bình - Chủ tịch Hội đồng trường

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ 2018-2023 

 TT  Họ và tên  Chức vụ, đơn vị công tác
 1  TS. Dương Tử Bình  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng
 2  TS. Vũ Trọng Nghị  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
 3  TS. Nguyễn Duy Phấn  Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng
 4  Nguyễn Thị Hồng Minh  Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó trưởng phòng HSSV
 5  Nguyễn Thị Thúy Nga  Trưởng phòng Tài chính kế toán
 6  Bùi Tiến Dũng  Trưởng phòng Tổ chức hành chính
 7  Doãn Minh Toàn  Trưởng phòng Đào tạo
 8  Phạm Hồng Phong  Trưởng khoa Điện - Điện tử
 9  Nguyễn Thị Hồng Châm  Trưởng khoa May thời trang
 10  Trần Thị Thúy  Trưởng khoa Công nghệ thông tin
 11  Khuất Quang Tuấn  Chuyên viên phòng Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, Bộ Công Thương

 
Xem thêm

Hội đồng trường

Giới thiệu phòng đào tạo

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Quản lý khoa học

Giới thiệu phòng Quản trị vật tư

Giới thiệu phòng Xây dựng cơ bản

Giới thiệu phòng Công tác sinh viên

Giới thiệu khoa Cơ khí

Giới thiệu khoa Điện - Điện tử