Tin tức
Giới thiệu phòng Quản trị vật tư
(Cập nhật: 5/30/2018)

 I. GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ

- Tên đơn vị: Phòng Quản trị vật tư - Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định - Địa chỉ: Xã Liên Bảo - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định

- Quá trình thành lập: Phòng Quản trị vật tư được thành lập sau khi có quyết định thành lập Trường (năm 1956). Năm 2005 khi trường được nâng cấp từ trường Trung học Công nghiệp II thành trường Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, Trường đã thành lập Ban Quản lý dự án – Ban có nhiệm vụ quản lý, theo dõi các hoạt động về XDCB của Nhà trường. Tháng 4 năm 2010, Trường sát nhập Ban Quản lý dự án với Phòng Quản trị vật tư.

- Tổng số cán bộ công nhân viên: 14 đồng chí, có tuổi đời bình quân là 35, được đào tạo cơ bản, có sức khỏe tốt, năng động và nhiệt tình với công việc.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1, Chức năng:

    Quản lý các mặt công tác về quản trị, y tế, vật tư, tài sản, quản lý bán điện sinh hoạt, quản lý cung cấp nguồn nước sạch, quản lý mạng điện thoại, hệ thống tăng âm, loa đài, các hoạt động dịch vụ sản xuất: dịch vụ nhà ăn tập thể, dịch vụ vệ sinh, trông coi xe và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong trường.

2, Nhiệm vụ:

    - Xây dựng kế hoạch về tài chính để mua sắm vật tư, thiết bị và các dự án cải tạo nâng cấp công trình xây dựng cơ bản của nhà trường phục vụ theo yêu cầu của công tác và nhiệm vụ đào tạo.

    - Là uỷ viên thường trực ban phòng chống bão lụt và uỷ viên trong hội đồng đền bù và thanh lý tài sản của Trường.

    - Theo dõi và quản lý toàn bộ tài sản trong nhà trường, lập kế hoạch bổ sung mua sắm các phương tiện làm việc cho các đơn vị và kiến nghị với Hiệu trưởng xử lý các trường hợp thực hiện sai quy định về sử dụng và bảo vệ tài sản chung của nhà trường:

        + Quản lý, sửa chữa các công trình kiến trúc trong toàn trường.

        + Quản lý, chăm sóc các khuôn viên cây xanh.

        + Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong toàn trường và xây dựng, ký kết hợp đồng thuê, mượn nhân công làm vệ sinh và giám sát việc thực hiện.

        + Lập hệ thống thông tin chỉ dẫn trong toàn trường.

        + Thực hiện công tác y tế, kiểm tra vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, khám chữa bệnh ban đầu, quan tâm chăm sóc sức khỏe, mua thuốc và cấp phát thuốc cho cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường.

        + Quản lý các sân bãi để xe, tổ chức khoán kinh doanh trông coi xe của học sinh sinh viên và khách (hoạt động có quy định riêng)

        + Trang bị các đồ dùng quản trị cho các đơn vị trong trường.

        + Quản lý và phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ.

        + Quản lý bán điện, sửa chữa, thay thế, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống cung cấp điện phục vụ dịch vụ sản xuất, sinh hoạt của các hộ tập thể và gia đình.

        + Quản lý sửa chữa các thiết bị của trạm bơm nước, đường nước, đồng hồ nước phục vụ cho yêu cầu sinh hoạt của toàn trường.

        + Quản lý các dự án xây dựng, các công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn các công trình kiến trúc của Trường.

        + Lập dự án, thiết kế dự toán, tổ chức đấu thầu, lập hồ sơ và các văn bản cần thiết trình cấp trên phê duyệt.

        + Tư vấn, quản lý, giám sát quá trình thi công, tổ chức nghiệm thu và quyết toán các hạng mục công trình hoàn thành.

        + Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.


Danh sách cán bộ phòng quản trị vật tư
Họ và tên Học vị Chức vụ Liên hệ
Lê Sơn Hải Thạc sĩ Tr. Phòng  
Nguyễn Hữu Toàn   Kế toán  
Vũ Ngọc Dũng   Bác sĩ  
Dương Văn Tiên Thạc sĩ Giáo viên  
Trần Thị Thắm   Kế toán  
Nguyễn Đức Lợi   Chuyên viên  
Đặng Thị Dung   Nhân viên  
Xem thêm

Giới thiệu phòng đào tạo

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Quản lý khoa học

Giới thiệu phòng Quản trị vật tư

Giới thiệu phòng Xây dựng cơ bản

Giới thiệu phòng Công tác sinh viên

Giới thiệu khoa Cơ khí

Giới thiệu khoa Điện - Điện tử

Giới thiệu khoa May