Tin tức
Ban giám hiệu
(Cập nhật: 5/9/2012)

 

TS. Nguyễn Duy Phấn

 

 Phó Hiệu trưởng phụ trách trường

 

 

 

 

 

 

 
Xem thêm

Hội đồng trường

Giới thiệu phòng đào tạo

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Quản lý khoa học

Giới thiệu phòng Quản trị vật tư

Giới thiệu phòng Xây dựng cơ bản

Giới thiệu phòng Công tác sinh viên

Giới thiệu khoa Cơ khí

Giới thiệu khoa Điện - Điện tử