Bài viết
Ngành TCNH là gì? Ra trường làm gì?
(Cập nhật: 6/21/2018)

 

Ngành TCNH là gì? Ra trường làm gì?

Tài chính ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực giao thương, tiền tệ. Cùng với sự ra đời của hàng loạt ngân hàng, quỹ tín dụng, tài chính ngân hàng đã trở thành một ngành học được phụ huynh học sinh hết sức quan tâm trong việc lựa chọn ngành nghề.

Vậy học Tài chính ngân hàng có thể làm việc ở đâu?

Theo học ngành Tài chính ngân hàng tại Khoa Kinh tế - trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, sinh viên được đào tạo kiến thức cơ bản và chuyên sâu đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp.  Với nền tảng kiến thức và kỹ năng được trang bị sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm chuyên viên tài chính, kinh doanh , tín dụng, chăm sóc khách hàng, ….

 

Khoa Kinh tế
Xem thêm

Các quyền lợi dành riêng cho lao động nữ

9 nội dung nổi bật áp dụng từ 2018 của Bộ luật Hình sự Việt Nam

CÁC HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HIỆN NAY

Những điểm mới và tiến bộ của Luật Giáo dục nghề nghiệp

10 lợi ích của học sinh học hết THCS đi học Trung cấp tại trương CĐCN Nam Định

CÔNG NGHỆ HÀN - MỘT NGHỀ KHÔNG LO THẤT NGHIỆP

Ngành may thời trang – học xong có vị trí làm việc tốt như thế nào?

Sự lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích khối ngành kinh tế???

Ngành TCNH là gì? Ra trường làm gì?