Thành lập ban chỉ đạo và kế hoạch phòng chống thiên tai bão lũ năm 2020

04/05/2020 | 115

- Thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 - Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định;

- Ban Chỉ huy có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị theo đúng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Trường năm 2020 và của cấp trên (khi có yêu cầu) nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản khi có thiên tai xảy ra.

Nội dung chi tiết tại file đính kèm.

 

 

Tin liên quan