Thông báo học sinh sinh viên nghỉ học do dịch covid-19 căng thẳng.

21/03/2020 | 146

Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc trường thực hiện một số nội dung công việc sau đây:

          1. Thông báo đến toàn thể các em Học sinh, sinh viên được nghỉ học tạm thời từ ngày 23/3/2020 cho đến khi có thông báo lịch học tập trở lại.

          2. Đội ngũ giảng viên ở các khoa được nghỉ làm việc như Học sinh, sinh viên. Cán bộ, viên chức ở các phòng, Trung tâm làm việc bình thường.

3. Cấp uỷ, Lãnh đạo đơn vị và Công đoàn khoa Công nghệ May- Thời trang vận động, động viên cán bộ, giảng viên và Học sinh, sinh viên của khoa nêu cao nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân, tương ái, hướng tới cộng đồng trong mùa Dịch Covid-19 để may và hoàn thành Khẩu trang cung cấp cho các tổ chức, cá nhân đang có nhu cầu thiết yếu để phòng, chống dịch bệnh.

          4. Các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh. Trong thời gian Học sinh, sinh viên nghỉ học giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập cần phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương để quản lý tốt Học sinh, sinh viên và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

          5. Trưởng các đơn vị, Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập thông báo đến toàn thể viên chức và Học sinh, sinh viên biết để thực hiện.

Chi tiết thông báo xem tại file.

 

Tin liên quan