ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA CÔNG NGHỆ MAY - THỜI TRANG

20/03/2020 | 109

 

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, thực hiện hướng dẫn số 38-HD/ĐU ngày 09/12/2019 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu, chiều ngày 17/03/2020, tại Hội trường Nhà D - Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định. Chi bộ Khoa Công nghệ May - Thời trang đã tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Khoa Công nghệ May - Thời trang và cán bộ giảng viên đã tích cực triển khai nghị quyết của chi bộ, của Đảng Bộ trường, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Đại hội hôm nay có nhiệm vụ thảo luận và thông qua dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 và báo cáo kiểm điểm của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, góp ý vào báo cáo chính trị của Đảng cấp trên, bầu ra Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2022 là những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ, năng lực thực hiện để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, phát huy không khí dân chủ trong đại hội, tạo bầu không khí cởi mở, tin cậy để thống nhất trong toàn đại hội.

Kết quả bầu cử các chức danh với 100% số phiếu bầu đã chọn ra đồng chí Nguyễn Thị Hồng Châm - Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Thụy Liên – Phó bí thư.

Đại hội Chi bộ Khoa Công nghệ May - Thời trang nhiệm kỳ 2020-2022 đã thành công tốt đẹp.

Tin liên quan