ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

20/03/2020 | 48

Chiều ngày 16/03/2020, Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin tiến hành Đại hội để tổng kết công tác nhiệm kỳ đã qua, nêu phương hướng nhiệm kỳ mới 2020 – 2022.

Nội dung chương trình gồm:
-         Bí thư chi bộ Trần Thị Thúy đọc bản báo cáo tổng kết công tác nhiệm kì 2017 – 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2022.
-         Chi bộ phát biểu ý kiến đóng góp cho Chi bộ cũng như cho Đảng bộ nhà trường.
-         Bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới.

Kết quả bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới của Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin :

Đại hội đã nhất trí 100% với tổng số phiếu bầu 7/7, bầu đồng chí Trần Thi Thúy - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.


 

Tin liên quan