Thông báo lịch học của các lớp Cao đẳng và các lớp Trung cấp.

08/03/2020 | 157
       Kính gủi : Các Thầy Lãnh đạo Nhà trường
                       Các Thầy, Cô trưởng các đơn vị.
    Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút CoVID-19 gây ra đang có diễn biến phức tạp, Thừa lệnh Thầy Hiệu trưởng -Trưởng ban phòng chống dịch của nhà trường, phòng Tổ chức Hành chính xin thông báo:
     1. Tiếp tục lùi lịch nghỉ học của các lớp Cao đẳng đến hết 15/3/2020, còn các lớp Trung cấp đang học Văn hóa cùng học Nghề vẫn học bình thường từ ngày 9/3/2020 ( Do tiến độ văn hóa THPT theo kế hoạch của Sở GD- ĐT Nam Định).
          Đề nghị Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên, Giám đốc trung tâm Thông tin thư viện,  các thầy cô Trưởng Khoa thông báo đến cán bộ giảng viên,GVCN  liên hệ với cán bộ lớp và thông báo cho các em  HSSV biết kế hoạch này. 
     2. Lịch giảng dạy và học tập các lớp Cao đẳng bắt đầu từ 16/3/2020 sẽ thông báo sau.
    Các ý kiến cần trao đổi xin liên lạc với phòng TCHC, số điện thoại 0912947006 ( đồng chí Dũng)
 
Phòng Tổ chức Hành chính thông báo.

Tin liên quan