TB: Kế hoạch kiểm kê tài sản năm 2019

13/12/2019 | 242

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê, tổ kiểm kê và kế hoạch kiểm kê tài sản tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2020, cụ thể như tệp đính kèm.

Tải tệp đính kèm

Tin liên quan