Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu "Cung cấp và lắp đặt các thiết bị vận hành và nội thất"

28/08/2019 | 101

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt các thiết bị vận hành và nội thất công trình nhà hiệu bộ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

Thời gian thực hiện hợp đồng: năm 2019-2020

Dự án: Đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

Nguồn vốn: Vốn vay và vốn tự có của Trường

1. Tên nhà thầu trúng thầu
     Liên danh Công ty CP Điện tử Điện lạnh Minh Tâm - Công ty CP xây dựng và phát triển nhà Vạn Xuân
     Địa chỉ: Lô 18.19 khu đô thị Dệt May - Đường Trần Phú - Phường Trần Đăng Ninh - Tp.Nam Định
 
2. Giá trúng thầu
     2.558.760.000 (đã bao gồm thuế VAT)
     (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm năm mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng)
 
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày
 
4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Tin liên quan