Thông báo: Sinh viên cao đẳng khóa 54 hết thời gian tối đa được phép học tập tại Trường và hết thời gian xét tốt nghiệp

14/03/2019 | 95

       Căn cứ và các quy chế đào tạo. Nhà trường thông báo tới 18 sinh viên cao đẳng khóa 54 hệ chính quy có tên trong danh sách đính kèm đã hết thời gian tối đa được phép học tập tại Trường kể từ ngày 31/12/2018.

      Các sinh viên có tên trong danh sách trên được phép nộp đơn xin xác nhận kết quả các học phần đã hoàn thành trong thời gian học tập tại Trường.

       Các sinh viên có tên trong danh sách sau:

Tin liên quan