Thông báo mời thầu "Cung cấp lắp đặt thang máy"

14/01/2019 | 131

  Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định mời thầu:


 

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp lắp đặt thang máy thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

Dự án: Đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và vốn tự có

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSMT: từ 8h00 ngày 17/01/2019 đến trước 9h00 ngày 28/01/2019 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
                  Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
                  Điện thoại liên hệ: 038 63 73 224 – Trần Thị Huệ
                  Email: tthue@cnd.edu.vn

Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đồng (mộttriệu đồng)

Thời điểm đóng thầu:    9h00 ngày 28/01/2019

Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 28/01/2019.

Tin liên quan