Kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp cao đẳng

11/12/2018 | 121

             Căn cứ Tiến độ giảng dạy năm học 2018-2019 đã được Hiệu trưởng phê duyệt đối với các lớp cao đẳng, cao đẳng liên thông trong trường;

             Nhà trường lập kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 cho các lớp cao đẳng, cao đẳng liên thông trong trường như sau:

Chi tiết xem file đính kèm

Tin liên quan