Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí năm học 2016 - 2017

Ngày: 29/09/2016

Chi tiết xem trong file đính kèm!
/Uploads/files/TB mien giam hoc phi.pdf
Tin Đào tạoTin khác


Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên