Đang tải dữ liệu...
Nhấn F5 nếu chờ quá lâu.
CHUYÊN MỤC
THỐNG KẾ TRUY CẬP
Đang truy cập: 15
Đã truy cập: 233587
LIÊN KẾT
Zalo:
- Facebook:

Tiến sĩ Nguyễn Duy Phấn - Hiệu trưởng

     Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về những nhiệm vụ được quy định, cụ thể là:

     - Lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường. Chỉ đạo trực tiếp trên các lĩnh vực: công tác chính trị tư tưởng; bảo vệ chính trị nội bộ; định hướng chiến lược phát triển trường; quy hoạch tổng thể; tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; truyền thông, báo chí; đào tạo; tài chính; tuyển sinh; đầu tư cơ sở vật chất; các dự án, chương trình đào tạo trong và ngoài nước; dịch vụ sản xuất; công tác giáo dục Học sinh - Sinh viên;

     - Trực tiếp phụ trách các bộ phận: Phòng Đào tạo; Phòng Tài chính kế toán; Phòng Quản lý dự án; Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên; Khoa Công nghệ May & Thời trang; Khoa Cơ khí và Động lực; Khoa Điện - Điện tử; Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp;

     - Chủ tài khoản của Nhà trường.

Thạc sĩ Bùi Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng

     Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, cấp trên và pháp luật về những lĩnh vực được giao phụ trách, cụ thể là:

     - Công tác kiểm tra, thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng; kiểm định chất lượng giáo dục; nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng giáo viên; công tác Quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn trường học; phòng chống bão lụt; vệ sinh môi trường; tiếp công dân, phụ trách “Vì sự tiến bộ phụ nữ”;

     - Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính; phòng Quản trị vật tư; phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng; khoa Khoa học cơ bản; khoa Kinh tế; khoa Công nghệ thông tin; Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông - Thư viện;

     - Đảm nhận các công việc cụ thể khác do Hiệu trưởng trực tiếp phân công;

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College

Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định

ĐT: 0228.3849581 Fax: 0228.3843051 Email: cnd@cnd.edu.vn
Copyright © 2014 - Nguyễn Thanh Bằng - Administrator@cnd.edu.vn

Lên đầu