TIN TỨC - SỰ KIỆN

Một số đổi mới quan trọng của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Kế thừa và phát huy thành tựu của Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 và năm 1986 của nhà nước ta, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 ra đời đã góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, ấm no hạnh phúc ở Việt Nam, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là quyền của phụ nữ và trẻ em trong lĩnh vực hôn nhân...

Cơ sở pháp lí khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Tìm hiểu về chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Giải quyết tranh chấp về chấm dứt hợp đồng lao động do người sử dụng lao động

Bình đẳng giới trong pháp luật Việt Nam

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động

Công đoàn và vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Sơ khảo Hội thi Olympic khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015

Sơ khảo Hội thi Olympic khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015) và chào mừng Đại hội Đảng Bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định lần thứ XVII, khoa Chính trị - Luật đã tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ VI năm 2015 với chủ đề “Ánh sáng soi đường”.

ĐỌC SÁCH – LÀ SỞ THÍCH, NHU CẦU VÀ NHIỆM VỤ

Skip Navigation Links
Giới thiệu khoa chính trị - luật
Giáo trình - tài liệu