HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Sơ khảo Hội thi Olympic khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015

Sơ khảo Hội thi Olympic khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015) và chào mừng Đại hội Đảng Bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định lần thứ XVII, khoa Chính trị - Luật đã tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ VI năm 2015 với chủ đề “Ánh sáng soi đường”.

ĐỌC SÁCH – LÀ SỞ THÍCH, NHU CẦU VÀ NHIỆM VỤ

Skip Navigation Links
Giới thiệu khoa chính trị - luật
Giáo trình - tài liệu

Tuyển sinh