Thông báo thời gian hết hạn xét tốt nghiệp đối với SV cao đẳng khóa 53
  (Cập nhật: 9/13/2017)

Căn cứ vào quy chế và kế hoạch đào tạo sinh viên cao đẳng hệ chính quy khoa 53. Trường Cao đẳng công nghiệp Nam Định thông báo tới sinh viên các lớp CD53 như sau:
1. Thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối cùng cho sinh viên các lớp CĐ53 là ngày 27/12/2017.
2. Trước thời hạn trên, đề nghị những sinh viên nào chưa được xét công nhận tốt nghiệp khẩn trương đến Trường để đăng ký học lại, học cải thiện và làm các thủ tục xin xét công nhận tốt nghiệp...
3. Thời hạn đăng ký học lại, học cải thiện, hoàn thành các thủ tục xét tốt nghiệp trước ngày 30/10/2017
4. Sau thời gian này sinh viên sẽ không được xét và công nhận tốt nghiệp theo quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Chi tiết thông báo xem thêm tệp đính kèm

Tin khác


Kế hoạch thi kết thúc học kỳ II năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 57÷58

Thông báo mời thầu

Thông báo lịch thi lần 2 các lớp cao đẳng khóa 58 học kỳ 1 năm học 2017-2018

Lịch thi các học phần thay thế học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo về việc hết thời hạn học tập tại trường đối với các sinh viên cao đẳng khóa 52, 53.

Thông báo đăng ký tín chỉ kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 55 đến 58

Thông báo về việc học sinh sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp.

Thông báo thời gian hết hạn xét tốt nghiệp đối với SV cao đẳng khóa 53

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 114


Tuyển sinh