Thông báo: Sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
  (Cập nhật: 2/20/2017)

Điều 28. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp
1. Những sinh viên được trường xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: thì được phòng Đào tạo đề nghị trường xét và công nhận tốt nghiệp:
a) Có đơn đề nghị xét tốt nghiệp gửi về phòng Đào tạo của trường.
b) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
c) Tích lũy đủ số học phần và khối lượng của chương trình đào tạo được quy định tại Điều 2 của quy chế này.
d) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên.
e) Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.

[Bỏ
f) Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học theo quy định của trường CĐCNNĐ (không áp dụng chứng chỉ tin học đối với sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin đào tạo theo học chế tín chỉ)]


Xem nội dung quy chế tại đây: Quy chế


Tin khác


Thông báo thời gian hết hạn xét tốt nghiệp đối với SV cao đẳng khóa 53

Thông tin tuyển sinh 2017

Kế hoạch tuyển sinh hệ Trung cấp cho đối tượng THCS của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Thông báo: Sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Trường

Lịch thi lần 2 các lớp Cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ học kỳ 2 năm học 2015-2016

Thông báo: Lịch thi các môn học tổ chức học lại thi lại học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp Trung cấp khóa 56 (hệ 9)

KẾ HOẠCH - Thi tốt nghiệp lần 1 các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 53; Trung cấp chuyên nghiệp ..

KẾ HOẠCH XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2016 CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 51, 52, 53, 54

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 34