Triển khai hệ thống quản lý sách, tài liệu của Trung tâm thông tin thư viện
  (Cập nhật: 11/16/2016)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trung tâm thông tin thư viện đã xây dựng và triển khai hệ thống quản lý sách, tài liệu tại Thư viện. Hệ thống đang đưa vào sử dụng, trong quá trình thử nghiệm có những sai sót rất mong được sự đóng góp của các thầy/cô và các em sinh viên. 


Tin khác


Triển khai hệ thống quản lý sách, tài liệu của Trung tâm thông tin thư viện

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 106


Tuyển sinh