KẾ HOẠCH - Thi tốt nghiệp lần 1 các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 53; Trung cấp chuyên nghiệp ..
  (Cập nhật: 7/5/2016)

KẾ HOẠCH
Thi tốt nghiệp lần 1 các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 53; Trung cấp
chuyên nghiệp khóa 54 (Hệ 9); Trung cấp chuyên nghiệp khóa 55 (Hệ 12);
Cao đẳng nghề khóa 54; Thi tốt nghiệp lần 2 các lớp LC53TH, LC53KT

 
 

Căn cứ Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh - Xã hội;
Căn cứ Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy;
Căn cứ Kế hoạch đào tạo các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 54 (Hệ 9); Trung cấp chuyên nghiệp khóa 55 (Hệ 12); Cao đẳng nghề khóa 54;
Căn cứ Đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp lần 2 các lớp LC53TH, LC53KT;
Nhà trường lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho các lớp trên:
Chi tiết xem file đính kèm

Tin khác


Thông báo lịch thi lần 2 các lớp cao đẳng khóa 58 học kỳ 1 năm học 2017-2018

Lịch thi các học phần thay thế học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo thời gian hết hạn xét tốt nghiệp đối với SV cao đẳng khóa 53

Thông tin tuyển sinh 2017

Kế hoạch tuyển sinh hệ Trung cấp cho đối tượng THCS của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Thông báo: Sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Trường

Lịch thi lần 2 các lớp Cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ học kỳ 2 năm học 2015-2016

Thông báo: Lịch thi các môn học tổ chức học lại thi lại học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp Trung cấp khóa 56 (hệ 9)

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 112