KẾ HOẠCH XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2016 CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP KHÓA 51, 52, 53, 54
  (Cập nhật: 6/9/2016)

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-CĐCNNĐ ngày 16/04/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định về việc ban hành Quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định;
Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp Cao đẳng chuyên nghiệp khoá 54;
Căn cứ Đơn xin xét tốt nghiệp của sinh viên các lớp Cao đẳng chuyên nghiệp khoá 51, 52, 53;
Nhà trường lập kế hoạch xét tốt nghiệp cho các lớp trên như sau:
1. Nội dung và thời gian thực hiện.
2. Mức thu tiền xét tốt nghiệp, tiền cấp bằng tốt nghiệp.

Chi tiết xin xem file đính kèm: tải file Kế hoạchTin khác


Thông báo lịch thi lần 2 các lớp cao đẳng khóa 58 học kỳ 1 năm học 2017-2018

Lịch thi các học phần thay thế học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo thời gian hết hạn xét tốt nghiệp đối với SV cao đẳng khóa 53

Thông tin tuyển sinh 2017

Kế hoạch tuyển sinh hệ Trung cấp cho đối tượng THCS của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Thông báo: Sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ của trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Trường

Lịch thi lần 2 các lớp Cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ học kỳ 2 năm học 2015-2016

Thông báo: Lịch thi các môn học tổ chức học lại thi lại học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp Trung cấp khóa 56 (hệ 9)

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 113