Kế hoạch thi kết thúc học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp Cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ
  (Cập nhật: 4/26/2016)

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2015-2016 đã được Hiệu trưởng phê duyệt đối với các lớp cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ;
Nhà trường lập kế hoạch thi kết thúc học kỳ II năm học 2015-2016 cho các lớp cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ như sau:
1.  Thi lần 1: (lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2015-2016 kèm theo)
2.  Thi lần 2:
- Đăng ký dự thi: Từ ngày 07/07/2016 đến ngày 12/07/2016
- Nộp tiền thi lần 2: Từ ngày 14/07/2016 đến ngày 18/07/2016
- Lịch thi (dự kiến): Từ ngày 18/07/2016 đến ngày 22/07/2016
(Chi tiết xin xem trong file đính kèm sau: tải file đính kèm)


Tin khác


Kế hoạch thi khối kiến thức văn hóa Trung cấp chuyên nghiệp khóa 56 (hệ 9)

Kế hoạch thi kết thúc học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp Cao đẳng đào tạo theo học chế tín chỉ

Thông báo Lịch thi lần 2 các lớp Cao đẳng khóa 56 đào tạo theo học chế tín chỉ học kỳ I năm học 2015

Thông báo lịch thi kết thúc các học phần thay thế các lớp Cao đẳng khóa 54

Kế hoạch xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo

lịch thi lần 2 các lớp Cao đẳng khóa 52-55 học kỳ I năm học 2015-2016

Thông báo kế hoạch đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2015-2016

Thông báo kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2015-2016 các lớp cao đẳng đào tạo theo học chế tín

Thông báo kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2015-2016

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 67


Tuyển sinh