Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định thông báo mời thầu gói thầu "Xây dựng hệ thống Đường giao thông
  (Cập nhật: 7/1/2015)

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định thông báo mời thầu gói thầu "Xây dựng hệ thống Đường giao thông (đường vào) Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định"

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

-        Tên Bên mời thầu: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

-        Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống Đường giao thông (đường vào) Trường.

-        Tên dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống Đường giao thông (đường vào) Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

-        Nguồn vốn: Ngân sách cấp.

-        Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

-        Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 30 tháng 6 năm 2015 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Chi tiết xem trong file đính kèm!

Tải về file đính kèmTin khác


Trường CĐ Công nghiệp Nam Định thông báo "Bán thanh lý tài sản được phép thanh lý, CCDC, vật tư, phế

Thông báo Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu "Xây dựng hệ thống đường giao thông (đường vào) Trường

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định thông báo mời thầu gói thầu "Xây dựng hệ thống Đường giao thông

Thông báo mời thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị năm 2014

Thông báo mời thầu năm 2013

Thông báo mời thầu

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 55


Tuyển sinh