Thông báo Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu "Xây dựng hệ thống đường giao thông (đường vào) Trường
  (Cập nhật: 8/5/2015)

Thông báo Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu "Xây dựng hệ thống đường giao thông (đường vào) Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định"

 

Chi tiết thông báo xem trong file đính kèm!

Tải về file đính kèmTin khác


Trường CĐ Công nghiệp Nam Định thông báo "Bán thanh lý tài sản được phép thanh lý, CCDC, vật tư, phế

Thông báo Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu "Xây dựng hệ thống đường giao thông (đường vào) Trường

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định thông báo mời thầu gói thầu "Xây dựng hệ thống Đường giao thông

Thông báo mời thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị năm 2014

Thông báo mời thầu năm 2013

Thông báo mời thầu

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 60


Tuyển sinh