Thông báo "Thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối cùng cho sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 51,52 và đăng k
  (Cập nhật: 11/25/2015)

Thông báo "Thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối cùng cho sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 51,52 và đăng ký học lại, học cải thiện, hoàn thành các thủ tục xét tốt nghiệp"

 

Nội dung chi tiết thông báo và danh sách sinh viên xem trong file đính kèm!

Tải về file đính kèmTin khác


Thông báo Lịch thi lần 2 các lớp Cao đẳng khóa 56 đào tạo theo học chế tín chỉ học kỳ I năm học 2015

Thông báo lịch thi kết thúc các học phần thay thế các lớp Cao đẳng khóa 54 học kỳ II, 2015-2016

Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên thuộc các lớp Cao đẳng khóa 53 (đợt 1)

Thông báo phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên thuộc các lớp Cao đẳng khóa 53 (đợt 1)

Thông báo kế hoạch đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2015-2016 các lớp Cao đẳng khóa 51, 52, 53, 54,

Thông báo "Thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối cùng cho sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 51,52 và đăng k

Thông báo "Thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối cùng cho sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 51,52 và đăng k

Thông báo Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp năm 2015 các lớp cao đẳng chuyên nghiệp khóa 51, 52,

Thông báo kế hoạch đăng ký tín chỉ cho các lớp Cao đẳng khóa 51, 52, 53, 54, 55 học kỳ I năm học 201

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 118


Tuyển sinh