Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
  (Cập nhật: 8/20/2012)

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

 

Kinh gửi: Bí thư các chi bộ trưởng các đơn vị và toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức nhà trường.

 Nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Đảng ủy Trường xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định. Trước khi chính thức ban hành chuẩn mực đạo đức, Đảng ủy xin ý kiến đóng góp của toàn thể Đảng viên công chức, viên chức trong trường. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Đ/c Nguyễn Viết Đức - Thường trực Đảng ủy trước ngày 25 tháng 8 năm 2012. Có thể gửi bằng văn bản hay qua địa chỉ Emailvietduccnd@gmail.com.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí.

Xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                               TM. Đảng ủy

                                                                                                 Phó Bí thư

                                                                                           Nguyễn Viết Đứcải 
Tải về file đính kèmTin khác


Thông báo về học bổng Chính phủ Hàn Quốc.

Thông báo học bổng Chính phủ Australia.

Thông báo kế hoạch tổ chức triển khai thí điểm giảng viên tham gia đánh giá Hiệu trưởng

Thông báo kế hoạch tổ chức triển khai thí điểm giảng viên tham gia đánh giá Hiệu trưởng

Kế hoạch mở lớp Văn bằng 2 tiếng anh năm 2014

Kế hoạch mở lớp Văn bằng 2 tiếng anh năm 2014

Tuyển giáo viên năm 2013

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Hướng dẫn bình xét thi đua năm học 2011 - 2012

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 129


Tuyển sinh