Kết quả thi học sinh giỏi cấp trường năm 2011 do khoa Điện – Điện tử tổ chức
  (Cập nhật: 12/5/2011)

Kết quả thi học sinh giỏi cấp trường năm 2011 do khoa Điện – Điện tử tổ chức

     Ngày 14/11/2011 Khoa Điện – Điện tử tổ chức thi học sinh giỏi nghề cấp trường với 3 nghề:
            - Nghề Điện công nghiệp và dân dụng, có 19 HSSV dự thi
            - Nghề Điện tử công nghiệp, có 14 HSSV dự thi
            - Nghề Nhiệt lạnh, có 05 HSSV dự thi
     Nhằm đánh giá kỹ năng thực hành các HSSv trong khoa, lựa chọn đội tuyển chuẩn bị cho kỳ thi tay nghề cấp cơ sở và cấp Bộ năm 2012.
Kết quả cụ thể như sau:
TT Họ và tên Lớp Kết quả Xếp loại
I. Nghề Điện công nghiệp và dân dụng
1 Nguyễn Văn Linh CN50DC1 9,0 Giải nhất
2 Nguyễn Cao Cảnh CN51DC 8,5 Giải nhì
3 Nguyễn Văn Đông CN51DC 8,5 Giải nhì
5 Đoàn Văn Thắng CĐ50E4 7,6 Giải ba
5 Nguyễn Văn Trung CĐ50E3 7,6 Giải ba
6 Phạm Văn Trình CN51DC 6,6  
7 Trần Văn Quý CN50DC1 6,6  
8 Phạm Văn Toàn CN50DC1 6,6  
9 Nguyễn Văn Đông CN51DC 6,0  
10 Nguyễn Quang Hải TC51ĐE1 6,0  
11 Vũ Đình Tuấn CĐ50E3 6,0  
12 Trần Anh Đức TC51ĐE1 6,0  
II. Nghề Điện tử công nghiệp
1 Nguyễn Văn Công CĐ50ĐT1 8,9 Giải nhì
2 Vũ Văn Sáng CĐ50ĐT2 8,9 Giải nhì
3 Đinh Quang Thiện CĐ50ĐT1 7,8 Giải ba
4 Lại Văn Công CĐ50ĐT1 7,5 Giải ba
5 Nguyên Văn Doanh CĐ50ĐT2 6,9  
6 Lưu Xuân Thắng CĐ50ĐT2 6,6  
7 Lại Văn Trường CĐ50ĐT2 6,6  
8 Nguyễn Văn Trình CĐ50ĐT1 6,5  
9 Lê Doãn Bằng CĐ50ĐT1 6,3  
10 Vũ Duy Hạnh CĐ50ĐT1 6,2  
11 Đào Quang Huy CĐ50ĐT1 6,0  
12 Phạm Duy Hướng CĐ50ĐT2 6,0  
13 Trần Thị Hồng CĐ50ĐT2 6,0  
14 Nguyễn Văn Thưởng CĐ50ĐT2 6,0  
III. Nghề Nhiệt lạnh
1 Nguyễn Văn Cương CĐ50NL 8,9 Giải nhì
2 Trịnh Đức Cảnh CĐ50NL 8,7 Giải nhì
3 Nguyễn Thế Dương CĐ50NL 7,5 Giải ba
4 Phạm Văn Đủ CĐ50NL 7,2 Giải ba
5 Vũ Tiến Sinh CĐ50NL 6,5  Tin khác


Kết quả thi học sinh giỏi cấp trường năm 2011 do khoa Điện – Điện tử tổ chức

Hội thi tiếng hát HS –SV khoa điện điện tử năm 2011

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 50


Tuyển sinh