Yammer - mạng xã hội RIÊNG của Microsoft
  (Cập nhật: 4/5/2015)

- Yammer là mạng xã hội RIÊNG giúp Giảng viên kết nối với sinh viên, chia sẻ thông tin và quản lý dự án, để có thể đi xa hơn - nhanh hơn.
- Yammer kết nối bạn với các đồng nghiệp, thông tin và các cuộc hội thoại. Khai thác mạng lưới của bạn để nhanh chóng đưa ra quyết định và để công việc được thực hiện.
- Không quan tâm đến sơ đồ tổ chức, Yammer tập hợp những người cùng chia sẻ những mục đích chung để sự cộng tác có thể xảy ra - ngay cả khi đang di chuyển.
- Yammer cho tất cả mọi người có tiếng nói, cho phép bạn nắm bắt cơ hội để vượt lên bản mô tả công việc của bạn và chia sẻ những ý tưởng để đưa bạn và công ty của bạn tiến lên phía trước.

Tính năng chính của các tính năng tệp Yammer bao gồm:
·         Tải lên và truy cập các tập tin từ bất kỳ máy tính nào có kết nối Internet.
·         Chia sẻ tệp với các thành viên của mạng nhà riêng hoặc mạng bên ngoài.
·         Tải phiên bản mới của tệp tự động Cập Nhật cuộc hội thoại và liên kết tới tệp để chúng trỏ tới phiên bản mới nhất của tệp.
·         Làm theo một tập tin để nhận được thông báo khi một phiên bản mới được tải lên hoặc khi đồng thảo luận về các tập tin trên Yammer.
·         Đính kèm tệp để ghi chú hoặc cuộc hội thoại bằng cách tải lên từ đĩa cứng của bạn hoặc thư mục tệp.
·         Dễ dàng quay trở lại phiên bản trước của tệp nếu cần thiết.
·         Xoá tệp khi không cần thiết.
·         Thêm và khám phá các nội dung liên quan.
·         Tìm kiếm nội dung của tệp đã tải lên.


Tin khác


Ứng dụng Padlet trong dạy học

Yammer - mạng xã hội RIÊNG của Microsoft

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 180