Kế hoạch giao hữu bóng đá chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  (Cập nhật: 3/24/2015)

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH NAM ĐỊNH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
                                 ***
                         Số: 13 /KH - ĐTN                               Nam Định, ngày 23 tháng 03 năm 2015
 
 
KẾ HOẠCH
Giao hữu bóng đá chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 
 Hòa chung không khí sôi nổi chào mừng  84 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2015), cùng các ngày lễ lớn trong năm của trường. Để đẩy mạnh phong trào hoạt động TDTT trong nhà trường, Đoàn trường lập kế hoạch giao hữu bóng đá nam giữa Cán bộ viên chức với học sinh sinh viên trong nhà trường như sau:    
1. Nội dung công việc
           Giao hữu bóng đá nam giữa Cán bộ viên chức với học sinh sinh viên.
2. Thành phần giao lưu
- BCH đoàn trường
- Ban lễ tân, trọng tài, đội bóng
- Cán bộ viên chức, học sinh sinh viên trong nhà trường
3. Thời gian, địa điểm
+ Thời gian: 16h00" – 17h30" ngày 25/03/2015
+ Địa điểm: Sân vận động trường  Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
4. Phân công phụ trách các nội dung công việc
 

Nội dung công việc Đơn vị và cá nhân thực hiện
Công tác chuẩn bị sân bãi Đ/c Ngưu, Đ/c Thắng, Đ/c Tâm (BCH Đoàn trường)
Công tác trọng tài Tổ GDTC- Khoa KHCB
Âm thanh loa đài Đ/c Lê Minh Đức (BTV đoàn trường)
Bình luận viên Đ/c Hoàng Xuân Thành ( LCĐ TTTH&DVSX)
Băng rôn, khẩu hiệu, lễ tân, nước uống Đ/c Toản, Đ/c Tươi, Đ/c Ngoan (BCH Đoàn trường)
Trên đây là Kế hoạch giao hữu bóng đá nam giữa cán bộ viên chức với học sinh sinh viên trong trường. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các Đ/c chủ động triển khai thực hiện đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin liên hệ với Đ/c Đào Ngọc Quỳnh; SĐT: 0965641154./.
 

KT. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ
 
 
(Đã ký)
 
                         
Nguyễn Viết Đức
TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
 
 
(Đã ký)
 
 
Vũ Cao Hán
    
 
Nơi nhận:
     - Ban giám hiệu (để báo cáo);
     - Các đơn vị (để phối hợp);
     - BCH Đoàn trường (để thực hiện);
     - Các LCĐ (để thực hiện);
     - Lưu VP Đoàn.


Tin khác


Kế hoạch giao hữu bóng đá chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Kế hoạch vệ sinh môi trường tháng thanh niên 2015

Kế hoạch tham gia ngày hội Văn hóa – Thể thao học sinh sinh viên tỉnh Nam Định lần thứ V năm 2015

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 47


Tuyển sinh