Kế hoạch tham gia ngày hội Văn hóa – Thể thao học sinh sinh viên tỉnh Nam Định lần thứ V năm 2015
  (Cập nhật: 3/23/2015)

KẾ HOẠCH
Tham gia ngày hội Văn hóa – Thể thao học sinh sinh viên
 tỉnh Nam Định lần thứ V năm 2015
- Căn cứ Kế hoạch số 122 /KH-TĐTN-TTNTH của tỉnh đoàn về việc tổ chức ngày hội Văn hóa -Thể thao HSSV lần thứ V năm 2015
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động Thể thao năm học 2014 – 2015 đã duyệt
- Để chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và là điều kiện để thanh niên trường có điều kiện giao lưu học hỏi với thanh niên trường bạn. BCH Đoàn  trường lập kế hoạch tham gia ngày hội Văn hóa – Thể thao học sinh, sinh viên tỉnh Nam Định lần thứ V năm 2015 của trường như sau:
 A. BAN CHỈ ĐẠO:

- Đ/c Nguyễn Viết Đức – P.Bí thư Đảng ủy trường –P.Hiệu trưởng: Trưởng ban
      - Đ/c Vũ Cao Hán - Bí thư đoàn trường:                                             Phó trưởng ban
      - Đ/c Nguyễn Bá Đinh - Trưởng phòng CTHSSV: Phó trưởng ban
- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Minh P. Bí thư đoàn trường:                                                            Ủy viên TT
- Đ/c Nguyễn Công Huấn - P. Bí thư đoàn trường:                                        Ủy viên
 
      B. NỘI DUNG  THI ĐẤU:
      I. Nội dung thể thao (Đ/c Đào Ngọc Quỳnh phụ trách)
 1. Môn Bóng chuyền nam
 * Ban huấn luyện:
 - Đ/c Đỗ Hồng Quân – Khoa KHCB
 - Đ/c Lê Văn Tiến – Khoa KHCB
 * Vận động viên: 12 người (có danh sách kèm theo)
           * Thời gian:
  - Thời gian tập luyện: 16h30 - 18h00 từ ngày 18/3/2015 đến ngày 25/3/2015
  - Thời gian thi đấu: ngày 26/3/2015
      * Địa điểm:
   - Tập luyện tại sân bóng chuyền trường CĐCN Nam Định
   - Thi đấu tại TTTTN tỉnh Nam Định
       * Trang phục thi đấu, bóng chuyền tập luyện:
        Tổ Giáo dục Thể chất – Quốc phòng chuẩn bị.
      2. Môn Cầu lông
 * Huấn luyện viên:
  Đ/c Nguyễn Xuân Khôi – Khoa KHCB
* Vận động viên: 4 người (có danh sách kèm theo)
          * Thời gian:
 - Thời gian tập luyện: 17h15- 18h45 từ ngày 18/3/2015 đến ngày 25/3/2015
 - Thời gian thi đấu:  ngày 26/3/2015
 * Địa điểm:
              - Tập luyện tại nhà GDTC trường CĐCN Nam Định
     - Thi đấu tại TTTTN tỉnh Nam Định
    II. Nội dung văn nghệ
1. Phụ trách chuyên môn

- Đ/c Nguyễn Công Huấn - Phó bí thư đoàn trường: Trưởng nhóm
- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Minh - Phó bí thư đoàn trường P. Trưởng nhóm
- Đ/c Lê Minh Đức - BTV đoàn trường Ủy viên
     2. Số tiết mục tham gia: 03 tiết mục
     3. Số người tham gia: 10 người
     4. Thời gian tập luyện thi đấu
     a. Tập luyện: Từ 16/3/2015 đến 25/3/2015
     b. Sơ khảo: Tối ngày 25/3/2015
     c. Chung kết: Tối ngày 26/3/2015
Để đảm bảo an toàn cho các thành vận động viên, tôi kính đề  nghị ông Hiệu trưởng cho 01 xe 12 chỗ ngồi để đưa và đón các vận động viên trong ngày 26/3/2015
 Trên đây là kế hoạch tham gia ngày hội Văn hóa - Thể thao HSSV tỉnh Nam Định lần thứ V năm 2015. Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ để đoàn thi đấu đạt được thành tích cao nhất. 
                     

HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
                    Dương Tử Bình
TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
 
Vũ Cao Hán
Nơi nhận:
     - Tỉnh đoàn Nam Định (để báo cáo);
     - Ban Giám hiệu (để báo cáo);
     - Các khoa, phòng, ban (để phối hợp);
     - BCH Đoàn trường (để thực hiện);
     - Các LCĐ (để thực hiện);
    - Lưu VP Đoàn.Tin khác


Kế hoạch giao hữu bóng đá chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Kế hoạch vệ sinh môi trường tháng thanh niên 2015

Kế hoạch tham gia ngày hội Văn hóa – Thể thao học sinh sinh viên tỉnh Nam Định lần thứ V năm 2015

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 102


Tuyển sinh