Thể lệ Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 6 - “Ánh sáng s
  (Cập nhật: 3/20/2015)

THỂ LỆ
Hội thi Olimpic  
các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 6
“Ánh sáng soi đường” năm 2015
( Ban hành kèm theo Kế hoạch số 155 /KH-CĐCNNĐ, ngày18 tháng 3 năm 2015)
 
I. TÊN GỌI, ĐỐI TỰỢNG, NỘI DUNG THI
1.      Tên gọi hội thi: Ánh sáng soi đường
2.      Nội dung thi:
- Những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng  Hồ Chí Minh; hiểu biết về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động của các lãnh tụ cách mạng  phong trào công nhân trong và ngoài nước. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng  Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giải quyết vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Những hiểu biết về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; kiến thức chung về xã hội, văn hóa Việt Nam; kiến thức chung về biển đảo Việt Nam.
- Tình hình đất nước ta trong thời kỳ hội nhập và phát triển, thành tựu về kinh tế - chính trị-văn hóa-xã hội của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng
- Chỉ thi 03-CT/TW của Bộ Chính trị BCHTW Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc học tập và thực hiện Di chúc Bác Hồ trong thực tiễn đời sống.
 
II. HÌNH THỨC THI, THỂ LỆ THI
1.Hình thức thi
1.1. Vòng sơ kết
-  Thời gian tháng 4 đến trung tuần tháng 5 năm 2015. Lịch cụ thể sẽ thông báo sau.
-  Danh sách đội tuyển: Dự kiến 16 đội tuyển ( SV 5 khoa - các khóa 54,55).  Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm, chia bảng thi đấu. Mỗi trận đấu 4 đội tuyển.
1.2. Vòng chung kết           
-  Thời gian: Tháng 5/2015 ( Dự kiến 19/5/2015)
-  04 đội tuyển thi đấu đối kháng sân  khấu để xác định giải thưởng chung cuộc
2. Thể lệ thi
Phần 1: Chúng tôi là sinh viên
Mỗi đội có thời gian tối đa 5 phút giới thiệu về đội của mình.
Thuyết trình hoặc tiểu phẩm (Không hạn chế số lượng người tham gia ). Quá thời gian quy định 15 giây trừ 1 điểm.
Diểm tối đa là 15 điểm. Điểm là điểm trung bình cộng của Ban giám khảo.
Phần 2: Theo dòng lịch sử
Mỗi đội sẽ trả lời gói câu hỏi (10 câu hỏi) trắc nghiệm. Mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm. Sai không có điểm.
Ngay khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, các đội trả lời bằng hình thức lựa chọn câu trả lời đúng.
Đội nào trả lời chưa đúng, đội bấm chuông nhanh có quyền trả lời, nếu đúng được 1 điểm. Mỗi câu hỏi chỉ được trả lời bổ sung 1 lần.
 
Phần 3: Đi tìm chân lý
Mỗi đội trả lời 05 câu hỏi dạng hỏi - đáp. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi không quá 30 giây. Trả lời đúng được 5 điểm/câu. Trả lời sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ không có điểm. Trong trường hợp đội giành quyền ưu tiên trả lời sai hoặc chưa đầy đủ đáp án, các đội còn lại có quyền bổ sung bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình “Mời các đội bổ sung”.  
Mỗi câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Lần trả lời cuối cùng của từng đội là thông tin ghi nhận đánh giá kết quả. Phần này các đội có quyền dùng ngôi sao hy vọng. Nếu trả lời đúng được nhân đôi số điểm (10điểm/1câu), nếu trả lời sai bị trừ điểm (5 điểm/1câu) và chuyển cho đội trả lời đúng bổ sung.
 
Phần 4: Ánh sáng soi đường
Có 10 tranh để trả lời về hình ảnh lãnh tụ, các văn thân sĩ phu yêu nước, các chiến sĩ cộng sản, danh lam thắng cảnh của đất nước, thế giới hoặc những hình ảnh sinh động về quá trình đấu tranh trong công cuộc đổi mới đất nước...
 Đội nào ấn chuông nhanh sẽ được quyền trả lời. Nếu trả lời sai không được điểm, đội ấn chuông tiếp theo được quyền trả lời. Câu trả lời đúng sẽ được 2 điểm. Mỗi câu hỏi chỉ được trả lời bổ sung 1 lần.
 
Phần 5: Về đích
Các đội chuẩn bị 01 clip tối đa là 5 phút
Nội dung:  Những hiểu biết cơ bản về CN Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về biển, đảo Việt Nam; môi trường; tình bạn, tình yêu học sinh sinh viên ......
 Hình thức thể hiện trên sân khấu:  Mỗi đội cử 1 thành viên để thuyết minh cho clip. Quá thời gian quy định 15 giây trừ 1 điểm.
 Hình ảnh trong clip cần sinh động, hấp dẫn là tư liệu tuyên truyền đến đông đảo học sinh, sinh viên.
  Điểm tối đa là 20 điểm. Điểm là điểm trung bình cộng của Ban giám khảo.
 
 Ghi chú: * Mở đầu và giữa các phần thi vòng chung kết các tiết mục văn nghệ do Đoàn thanh niên Nhà trường  phụ trách
     * Giữa các phần thi nếu các đội trả lời chưa đúng sẽ dành quyền trả lời cho khán giả (Phần 2, 3, 4)
* Trường hợp 2 đội có số điểm dẫn đầu trận đấu, phân định đội chiến thắng bằng câu hỏi phụ
 
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÒNG CHUNG KHẢO                                       
                        - 01 Giải nhất trị giá 500.000 đ
- 01 Giải nhì trị giá 300.000 đ
- 01 Giải ba trị giá 150.000 đ
- 01 Giải khuyến khích trị giá 100.000 đ
- Giải thưởng dành cho khán giả 150.000 đ
Tổng cộng 1.200.000 đ
 
IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
- Trong quá trình tổ chức Hội thi, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Ban Giám khảo căn cứ thể lệ, thang điểm và những nội dung sửa đổi, bổ sung của ban Tổ chức để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá các đội thi qua các phần thi.Tin khác


Thông báo về việc sử dụng câu hỏi, đáp án môn thi tốt nghiệp Giáo dục Chính trị năm 2015

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách về bình đẳng giới năm 2015

Chương trình Chung kết Hội thi Olympic KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015

Kế hoạch và thể lệ hội thi OLYMPIC các môn KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015

Thể lệ Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 6 - “Ánh sáng s

Kế hoạch Hội thi OLYMPIC các môn KH Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm học 2014-2015

Thông báo kết quả tín nhiệm trưởng khoa Khoa Chính trị - luật

Thông báo kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với Trưởng khoa

Kết quả xếp loại hội giảng học kỳ II năm học 2013-2014

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 82


Tuyển sinh