Kết quả hội giảng cấp khoa, Khoa cơ khí và động lực
  (Cập nhật: 4/9/2012)

Thực hiện kế hoạch số 93/KH-CĐCNNĐ-ĐT ngày 13 tháng 2 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định V/V tổ chức Hội giảng Cấp khoa.

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-CKĐLngày 15 tháng 02 năm 2012của Trưởng khoa Cơ khí & Động lực V/V triển khai Hội giảng cấp khoa năm học 2011 - 2012.

Khoa Cơ khí & Động lực đã tiến hành công tác Hội giảng cấp khoa, coi đây là hoạt động thường xuyên của khoa nhằm mục đích bồi dưỡng và kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn, thúc đẩy phong trào thi đua Học tốt – Dạy tốt trong toàn khoa và lựa chọn các giáo viên có giờ giảng giỏi tham gia Hội giảng các cấp.

Sau 05 tuần tổ chức có tổng số bài tham dự hội giảng 24, các bài tham gia ở tất cả trình độ đào tạo.

- Kết quả cụ thể

+ Số giờ giảng giỏi:                           6/24 giờ

+ Số giờ giảng khá:                           14/24 giờ

+ Số giờ giảng trung bình:                 4/24 giờ

 

TT

                  Giảng viên

Điểm TB

Xếp loại

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc

Bảo

84,63

Giỏi

 

2

VũVăn

Điện

84,00

Giỏi

 

3

Bùi Thị

Quế

82,88

Giỏi

 

4

LêVăn

Chiến

81,40

Giỏi

 

5

VũHoài

Anh

80,89

Giỏi

 

6

Phạm Thái

Học

80,30

Giỏi

 

7

Trần Xuân

Dũng

79,38

Khá

 

8

Tống Minh

Hải

78,00

Khá

 

9

Bựi Ngọc

Luận

77,20

Khá

 

10

Bựi Văn

Thuần

76,11

Khá

 

11

Cao Mạnh

Hùng

75,67

Khá

 

12

Trần Trung

Thành

75,00

Khá

 

13

Mai Ngọc

Cương

74,56

Khá

 

14

Nguyễn Lương

Huy

74,38

Khá

 

15

Hoàng Xuân

Thành

73,11

Khá

 

16

Trần Văn

Vượt

72,80

Khá

 

17

Mai Trung

Sơn

72,36

Khá

 

18

Nguyễn Xuân

Trưởng

71,50

Khá

 

19

Trần Mạnh

Sức

71,17

Khá

 

20

Lại Đức

Mạo

70,22

Khá

 

21

VũVăn

Ngưu

69,88

Trung Bình

 

22

Hoàng Văn

Phòng

68,83

Trung Bình

 

23

Đỗ Thị

Nguyễn

63,43

Trung Bình

 

24

LêThành

Long

61,00

Trung Bình

 

 Tin khác


Kết quả hội giảng cấp khoa, Khoa cơ khí và động lực

Kế hoạch hội giảng cấp khoa - Khoa Cơ khí và động lực

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 & Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 167