Đăng ký học văn bằng 2 tiếng anh
  (Cập nhật: 2/10/2012)

Kính gửi: Các ông (bà) Trưởng các đơn vị trong toàn trường

Căn cứ công văn số 452/ĐHNN-KTC ngày 01 tháng 11 năm 2011của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đồng ý mở lớp văn bằng hai tiếng Anh hệ VLVH tại trường Cao đẳng Công nghiệp Nam định.

Căn cứ thông báo số: 1097/TB-CĐCNNĐ-TTNN-TH ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

Để trung tâm Ngoại ngữ - Tin học sắp xếp kế hoạch tổ chức ôn thi đầu vào cho lớp tiếng  Anh văn bằng hai, đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo tới cán bộ, giảng viên và nhân viên đơn vị phụ trách khẩn trương đăng ký lớp học trên  

Thời hạn cuối nộp hồ sơ 15h ngày 14/02/2012 tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, tầng 1khu giảng đường nhà A trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định./. 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Dương Tử Bình

 

 

Tải về file đính kèmTin khác


Thông báo đào tạo tin học ngoại ngữ theo nhu cầu ngoài nhà trường

Đăng ký học văn bằng 2 tiếng anh

Thông báo tuyển sinh Lớp đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học tiếng anh

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 112


Tuyển sinh