Thông báo của BCH Đoàn trường về việc đại hội các liên chi đoàn
  (Cập nhật: 3/1/2012)

Kính gửi: BCH các liên chi Đoàn

     Căn cứ vào kế hoạch số 100 KH/TĐNĐ về tổ chức đại hội Đoàn các cấp, căn cứ thông báo chỉ đạo số 148 TB/TU của tỉnh ủy Nam Định về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2012 – 2017. BCH Đoàn trườngCĐCNNĐxin thông báo cho các Liên chi Đoàn và các chi Đoàn của các khoa như sau:

1. Các Liên chi Đoàn lên kế hoạch cho các chi Đoàn khóa 52 tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2011 -2012(phân công kế hoạch đại hội từ ngày 29/02 đến 31/03).

     Khi tổ chức đại hội trước hết chi Đoàn đó phải chuẩn bị các tài liệu cần thiết, Liên chi Đoàn phân công người lên kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra từng nội dung của chi Đoàn theo đúng nguyên tắc và điều lệ (photo chuyển cho các chi Đoàn theo mẫu)

2. Kế hoạch các Liên chi Đoàn tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2012 -2015

TT

Tên Liên chi Đoàn

Thời gian tổ chức

BTV hướng dẫn

1

LCĐ CN may và TKTT

06/04/2012

Chiến + Minh

2

LCĐ Kinh tế

14/04/2012

Phong + Hưng

3

LCĐ Công nghệ thông tin

20/04/2012

Hán + Hưng

4

LCĐ Điện và Điện tử

28/04/2012

Chiến + Minh

5

LCĐ Cơ khí & Động lực

04/05/2012

Phong + Hưng

     Liên chi Đoàn phải chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho đại hội, Ban thường vụ Đoàn trường phân công người hướng dẫn,đôn đốc, kiểm tra(dự kiến tổ chức đại hội BCH Đoàn trường vào cuối tháng 05/2012)

     BCH Đoàn trường thông báo tới các BCH LC Đoàn để thực hiện theo đúng kế hoạch. Nếu có gì vướng mắc về công tác chuẩn bị đại hội gặp các đồng chí trong Ban thường vụ Đoàn trường để có phương án giải quyết.

 

Tải về file đính kèmTin khác


Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần - Nhập môn tin học - CĐ52

Điều chỉnh và bổ sung những nội dung câu hỏi dự thi tìm hiểu lịch sử “750 năm Thiên Trường – Nam Địn

Thông báo của BCH Đoàn trường về việc đại hội các liên chi đoàn

Hướng dẫn ôn thi nhập môn tin học Các lớp CĐ52TH+KT+QT+CM

Lịch thực tập cơ bản lớp CĐTH1,3 tuần 11, 12

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 155