Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí đối với học sinh - sinh viên hệ chính quy nă
  (Cập nhật: 10/9/2014)

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí theo một số điều của Nghị định 49/NĐ-CP và Nghị định 74/NĐ-CP đối với học sinh - sinh viên hệ chính quy năm học 2014-2015

 

Chi tiết xem trong file đính kèm!

 

Tải về file đính kèmTin khác


Thông báo Danh sách học sinh-sinh viên được miễn giảm học phí Học kì I năm học 2014-2015

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí đối với học sinh – sinh viên hệ chính quy nă

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí đối với học sinh - sinh viên hệ chính quy nă

Thông báo V/v HSSV nộp tiền học phí và các khoản đóng góp khác thông qua hệ thống ngân hàng

Đóng học phí và các khoản đóng góp khác của HSSV

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 164