Đổi thẻ ATM của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Nam định
  (Cập nhật: 5/3/2012)

Thực hiện thông báo đổi thẻ ATM của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Nam Định, phòng Tài chính Kế toán đã và đang thực hiện việc đổi thẻ.

Nay Phòng Tài chính Kế toán thông báo các đồng chí đã nhận thẻ ATM trước ngày 25/04/2012 được sử dụng các dịch vụ thanh toán tiền qua thẻ ATM (mới). Còn những đồng chí nhận thẻ ATM sau ngày 25/04/2012 vẫn sử dụng thẻ cũ để giao dịch cho đến khi Ngân hàng thông báo được phép sử dụng mới được kích hoạt để giao dịch.

Tải file đính kèmTin khác


Đổi thẻ ATM của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Nam định

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 70


Tuyển sinh